دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگیمعرفی معاون
معرفی معاونت
کارشناسان واحدهافرم های دانشجویی
کمیته انضباطی

فعالیت ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
فعالیت های کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده ی علوم رفتار و سلامت روان عبارتند از:

1.     تشکیل زیر گروه هایی در کمیته تحقیقات دانشکده با عنوان اختلالات خلقی ، اختلالات کودک، اختلالات شخصیت و بهداشت روان و...

2.     جلسات کمیته دانشکده با حضور سرپرست کمیته، خانم دکتر معماریان و دبیر کمیته و نماینده شورای مرکزی و اعضای اصلی هر دوشنبه در دفتر کمیته برگزار می شود.

3.     شرکت در کنگره تروما که درتاریخ17/11/95روز چهارشنبه در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ، خانم سمیرا معصومیان به عنوان داور مقالات سخنرانی و خانم ندا واحد، نائب دبیر و نماینده شورای مرکزی کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده  به عنوان نماینده اجرایی در این کنگره حضور داشتند.

4.     کارگاه خانم لیلا محمدی با عنوان فرمول بندی روانپویشی در تاریخ 1/12/95 برگزار شد و ادامه این کارگاه روز دوشنبه 16/12/95 در دانشکده برگزار خواهد شد.

5.     تشکیل جلسه ی شورای پژوهشی مرکز هماهنگی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برای بررسی طرح های پژوهشی کمیته ها در روز شنبه 26 فروردین در دانشگاه تشکیل شد که سرپرست کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده ی علوم رفتار و سلامت روان و دبیر کمیته خانم سمیرا معصومیان در این جلسه حاضر بودند و 13طرح تایید شده در دانشکده را در این جلسه عنوان کردند.

6-  درتاریخ 20/2/96 کارگاه آموزشی نرم افزاراندنوت توسط خانم سمیه ضمیری نژاد برگزار شد.

7- در تاریخ 19/4/96 جلسه داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان با حضور دکتر ملکوتی و دکتر معماریان و دکتر حبیبی در دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده برگزار شد


8-در تاریخ سوم تیر ماه 97 با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی کارگاه نمونه گیری هدایت شده از طریق نمونه ها: مفاهیم و کاربردها برگزار شد.


 

طرح های ارائه شده به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان


1-بررسی نقش ویژگی های ناسازگارانه شخصیت بر میزان گرایش به مصرف مواد

2-ررسی نقش پیش بین سلامت معنوی در سلامت اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی ایران سال 95-96

3-ارزیابی محتوای اطلاعات آنلاین فارسی زبان مرتبط با حوزه سوء مصرف مواد مخدر: وب سایت ها و سرویس اشتراک ویدئو آپارات

4- مقایسه فراوانی الگوی مصرف مواد در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی و بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

5-بررسی همبستگی صفات و اختلالات شخصیت و میزان ادراک درد گزارش شده

6-تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

7- بررسی رابطه سلامت جنسی و سلامت معنوی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی روان شناسی و روانپزشکی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در سال 96

8-بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و مشکلات تنظیم هیجان و سلامت روان در میزان گرایش به جراحی زیبایی

9-رابطه ی بین سبک مقابله ای، سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و سیستم بازداری فعال سازی رفتاری با رشد پس از سانحه در مبتلایان سرطان سینه شهر تهران

 10- ارزیابی مشکلات رفتاری در کودکان کاشت حلزون

11-اثرگذاری روابط ابژه و مکانیسم های دفاعی بر رشد پس از سانحه و ترس از تصویر بدنی در زنان نجات یافته از سرطان سینه شهر تهران

 12-مقایسه ذهنیت های طرحواره ای و رویدادهای آسیب زای زندگی بین بیماران وسواسی با محتوای مذهبی و افراد مذهبی فاقد اختلال بالینی

13-رابطه بین مکانیزم دفاعی و سطح تحول ایگو با عود در مردان معتاد به مواد افیونی شهر تهران

14- اثر بخشی رویکرد چند وجهی اسلامی برعقاید وسوسه انگیز راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی و بهزیستی فردی مصرف کنندگان مواد افیونی

15-انطباق و بررسی ویژگیهای روان سنجی تست اعتیاد به اینترنت

16-ناتوانی در کنترل حین خوردن و نشانه های روانشناختی تنظیم هیجان سوگیری درونی شده وزن کیفیت زندگی روایی و پایایی

17- بررسی  روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون ورزش کردن وسواسی بین نوجوانان

18- مقایسه نشانگرهای زمانی اعتیاد و به روز کردن حافظه فعال در سوء مصرف کنندگان مواد با افراد بهنجار

19-بررسی اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر عقاید وسوسه انگیز آمادگی برای تغییر معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون

20- رابطه معنویت با بهزیستی روانشناختی در سالمندان با درنظر گرفتن نقش واسطه ای خودشکوفایی

21- هنجاریابی و بررسی عاملی سیاهه خودگزارشی خودآسیب

22 -اثر بخشی مدیریت استرس شناختی رفتاری برکیفیت زندگی خودکارآمدی و آشفتگی در زنان دارای سرطان پستان

23  - بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس پیامد شوارتز

24-نقش الگو و کنترل عوامل محافظت کننده خانواده، همسالان، مدرسه، و همسایگان در پیش بینی رفتارهای انحرافی نوجوانان

25-هنجاریابی و بررسی عاملی سیاهه خودگزارشی خودآسیبی 

دفعات مشاهده: 3276 بار   |   دفعات چاپ: 194 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر