دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برنامه حضور روانشناسان اداره مشاوره دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1400/9/10 | 

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه حضور پزشکان درمانگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی

 | تاریخ ارسال: 1400/9/10 | 

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

واکسیناسیون عمومی کرونا، موافقین و مخالفین

 | تاریخ ارسال: 1400/8/12 | 
برگزار کننده این جلسه انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان است که با حضور دکتر مهرداد کاظم زاده عطوفی و دکتر مهدیه صالحی برگزار می گردد.
 

دفعات مشاهده: 120 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ترجمان دانش و اثربخشی پژوهش

 | تاریخ ارسال: 1400/8/12 | 

دفعات مشاهده: 110 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیشگیری از خشونت و خود مراقبتی برای زنان قربانی خشونت در خانواده

 | تاریخ ارسال: 1400/7/25 | 

دفعات مشاهده: 166 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر