دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

امور مالی


رئیس امور مالی: سارا تورانی
شماره تماس:  ۶۳۴۷۱۲۶۰
پست الکترونیک: Hesabdari.tip[]iums.ac.ir

قوانین امور مالی در خصوص دانشجویان دکترا
•    دانشجویان دکتری مشمول دریافت کمک هزینه تحصیلی باید به امور مالی مراجعه نموده و مدارک مورد نظر ( کپی کارت ملی – کپی شناسنامه - و شماره حساب بانک ملت ) را ارائه نماید.
•    کلیه دانشجویان هنگام فراغت از تحصیل باید جهت تسویه حساب به امور مالی دانشکده مراجعه نماید.
•    آن دسته از دانشجویانی که در درمانگاه دانشکده مشغول ویزیت بیماران بوده و مشمول دریافت حق¬الزحمه می¬باشند باید مدارک خود را (کپی کارت ملی – کپی شناسنامه – شماره حساب بانک ملت) به امور مالی ارائه نمایند.

 

اعضای امور مالیزهرا خیر آبادی : حسابدار
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۵۹

 

مریم نوروزی : کارشناس امور بیمه  
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۹۰


خانم مائده شیرازی : صندوقدار    
  شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۷۸ آقای محمد ندرتی : مسئول امین اموال
شماره تماس:  ۶۳۴۷۱۲۵۹


دفعات مشاهده: 2963 بار   |   دفعات چاپ: 175 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر