دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

صدور کارت دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1397/9/14 | 
شرح مختصری از وظایف و عملکرد واحد صدور کارت دانشجویی

-    دریافت اطلاعات و عکس های دانشجویان جدیدالورود هر نیمسال از آموزش کل و ثبت در نرم افزار

-  صدور کارت دانشجویی هوشمند جهت تمامی دانشجویان ورودی جدید

-    صدور مجدد کارت های دانشجویی گم شده یا معیوب جهت متقاضیان با مجوز آموزش کل

-    تحویل دادن کارت دانشجویان متقاضی صدور کارت با اخذ امضاء و فیش هزینه واریزی

-    جمع آوری و دسته بندی فیش های واریزی و تحویل به امور مالی حوزه

 نحوه صدور کارت المثنی

نحوه صدورکارت دانشجویی المثنی از تاریخ ۹۵/۲/۳۰ به شرح ذیل می باشد.

    مراجعه به آموزش دانشکده و اخذ معرفی نامه
    دو مرتبه اعلام مفقودی کارت در روزنامه های کثیرالا نتشار به فاصله ده روز از هم
    واریز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب جاری الکترونیک(جام ) بانک ملت شعبه هجرت به شماره حساب ۵۱۵۲۳۷۸/۸۳ با کد شناسه ۱۱۲۰۱۰۱۱۲۹ بنام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

دفعات مشاهده: 4391 بار   |   دفعات چاپ: 210 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر