دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

بایگانی بخش whocc سازمان جهانی بهداشت

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,315 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ -

whocc سازمان جهانی بهداشت

  رئیس مرکز  :دکتر سید کاظم ملکوتی               پست الکترونیک :malakouti.kiums.ac.ir شماره تماس :۶۳۴۷۱۳۵۹    عضو مرکز :دکتر محمود دهقانی               پست الکترونیک : dehghani.miums.ac.ir شماره تماس :۶۳۴۷۱۳۰۶  پیشخوان فنی: الکساندررا فلیشمان          پست الکترونیک : fleischmannawho.int        مسئول مرکز در EMRO:  خالد سعید        پست الکترونیک : saeedkwho.int