دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

بایگانی بخش کارکنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,281 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارکنان

معاون پژوهشی: دکتری علوم اعصاب arezoomandan.r@iums.ac.ir رئیس اداره پژوهش: دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی lavasani.f@iums.ac.ir مسئول دفتر معاون پژوهشی: سودابه طاهری research.tip@iums.ac.ir کارشناس پژوهشی: نغمه منصوری mansouri@car.iums.ac.ir کارشناس پژوهشی: الهه هماوندی Elahe2homa@yahoo.com