دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

بایگانی بخش پیشکسوتان غیر هیات علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,705 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

پیشکسوتان غیر هیات علمی

ربابه شریفیان شاپور ناظری عیسی کریمی شهلا زعفری صفیه اصغرزاده امین رضا امام جمعه کاشانی فلوررا شادلویی مصطفی حضرتی یدالله عباس پور حسین والدان رازلیفی نعمت الله باقری اژبه گیتی رجبی فرنگیس وفا رضا امام جمعه کاشانی زهرا رحمانی مریم دولتخواه مونس حقایقی طیبه اردیخوانی سید میرزا شیرازی نوری عظیمی میثمی شمالی شادکامی پژمان هویدا شیروانی  نامور قادری نوراهان نوری