دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

بایگانی بخش قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,802 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی

اساسنامه قطب¬های علمی علوم پزشکی کشور (مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۰) ماده ۱-تعریف قطب علمی قطب علمی، مجموعه¬ای حقیقی یا مجازی از برجسته¬ترین اعضای هیأت علمی و محققین غیرهیأت علمی با امکانات و توانایی¬های برجسته و متمایز و توان  علمی بالا در یک زمینه علمی – تخصصی در علوم پزشکی و رشته¬های وابسته است که به فعالیت در عرصه آموزش و پژوهش و نیز ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در زمینه تخصص ذیربط مشغول است. مهم¬ترین ویژگی قطب علمی، تولید  علم و نوآوری ارتباط با صنعت و تولید ثروت و دستیابی به کیفیت برتر (مرجعیت) علمی و آموزشی در سطح ملی،  منطقه¬ای و یا بین¬المللی و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور و منطقه، در ارتباط با علوم پزشکی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور خواهد بود. ماده ۲- ویژگی¬های برجسته قطب علمی قطب علمی دارای ویژگی¬های علمی برجسته زیر است. ۱-۲- ارتقاء آموزش، تربیت نیروی انسانی متبحر و پژوهشگر، و ظرفیت¬سازی از طریق: (الف) جلب همکاری نخبگان ایرانی مقیم داخل و خارج کشور؛ (ب) طراحی دوره¬های میان رشته¬ای جدید مورد نیاز کشور و بازنگری در برنامه¬های درسی و آموزشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط؛ (ج) پرورش دانشجویان و دانش¬پژوهان نخبه در دوره¬های تحصیلات تکمیلی (دکتری و پسا دکتری) ۲-۲- دستیابی به آخرین یافته¬های علمی و افزایش مشارکت در گسترش مرزهای دانش علوم پزشکی و اعتلای موقعیت علمی کشور در سطح منطقه و بین¬الملل، از طریق: (الف) تولید مقالات علمی در مرزهای دانش و انتشار آنها، و به عبارتی: تولید و مدیریت دانش فنی (ب) بررسی و پایش تحولات علمی در حوزه تخصصی ذیربط (ج) بسط روش¬های مناسب یادگیری، یاددهی، تحقیق و توسعه نرم¬افزارهای تخصصی در ارتباط با رشته¬های تخصصی مربوطه ۳-۲- مشارکت در توسعه همکاری¬های علمی و بین¬المللی از طریق: (الف) شرکت در کنفرانس¬ها، کارگاه¬های آموزشی و نیز دوره¬های تخصصی (ب) برگزاری کنفراس¬های علمی بین¬المللی، کارگاه¬های آموزشی و دوره¬های تخصصی با همکاری اساتید و محققان برجسته مقیم داخل و خارج از کشور (ج) مشارکت در اجرای پروژه¬های آموزشی، تحقیقات مشترک و پایه¬ریزی تحقیقات پیشرفته با همکاری مراکز علمی برجسته خارج از کشور (د) همکاری در برگزاری دوره¬های تحصیلات تکمیلی در رشته تخصصی و فوق¬تخصصی برای دانشجویان خارجی (هـ) تحقق عملیاتی مبادله نامه¬های همکاری با مراکز علمی خارجی همراه با فعالیت همسو ۴-۲- ایفاء نقش مدیریت راهبردی، در نظام سلامت کشور؛ ۵-۲- ارتباط مؤثر و هدفمند با سیاست¬گذاری¬های کلان کشور در زمینه علوم پزشکی، از طریق: (الف) شناسایی و تدوین نیازها و اولویت¬های آموزشی و تحقیقاتی (ب) فعالیت در زمینه توسعه و فناوری در راستای رشته¬ی تخصصی (ج) اجرای طرح¬های آموزشی - پژوهشی برای تولید و مدیریت دانش فنی، به منظور حل معضلات اساسی کشور در عرصه سلامت (د) مشارکت در تدوین استاندارها و راهنماهای بالینی (گاید لاین¬ها) با هماهنگی شورای سیاست-گذاری،  هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته¬های تخصصی ۶-۲- برقراری استقلال فرایند امور مالی و عملکردی قطب¬های علمی در دانشگاه¬ها دبیرخانه  قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران که از سال ۱۳۸۱ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان قطب علمی برگزیده شده است، در طول ۱۹ سال فعالیت خود در عرصه سلامت روان همواره بعنوان مرجع علمی - آموزشی و پژوهشی کشور فعالیت نموده و در طول این سال¬ها بعنوان مشاور مدیران، سیاست¬گذاران و قانون¬گذاران شناخته شده است مهم¬ترین اتفاق این سال¬ها ارتقاء جایگاه انستیتو روانپزشکی تهران به دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان است که موجب گردید جایگاه این قطب کشوری در حوزه آموزش ارتقاء یابد. نکته قابل توجه این است که این دانشکده از نظر نام، ساختار، تجمیع دوره¬های آموزشی و امکانات آموزشی بالینی و عرصه در نوع خود در سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مجموعه¬های آموزشی عالی کشور منحصر به فرد است و حتی در سطح منطقه نیز دانشکده¬ای با چنین ساختار و برنامه آموزشی وجود ندارد. قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی در حوزه سلامت روان، مرکز همکاری مشترک سازمان جهانی بهداشت در منطقه شرق مدیترانه می¬باشد و از این نظر جایگاه ویژه¬ای در تعامل با کشورهای منطقه دارد (WHO). اساسنامه قطب¬های علمی علوم پزشکی کشور (مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۰) ماده ۱-تعریف قطب علمی قطب علمی، مجموعه¬ای حقیقی یا مجازی از برجسته¬ترین اعضای هیأت علمی و محققین غیرهیأت علمی با امکانات و توانایی¬های برجسته و متمایز و توان  علمی بالا در یک زمینه علمی – تخصصی در علوم پزشکی و رشته¬های وابسته است که به فعالیت در عرصه آموزش و پژوهش و نیز ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در زمینه تخصص ذیربط مشغول است. مهم¬ترین ویژگی قطب علمی، تولید  علم و نوآوری ارتباط با صنعت و تولید ثروت و دستیابی به کیفیت برتر (مرجعیت) علمی و آموزشی در سطح ملی،  منطقه¬ای و یا بین¬المللی و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور و منطقه، در ارتباط با علوم پزشکی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور خواهد بود. ماده ۲- ویژگی¬های برجسته قطب علمی قطب علمی دارای ویژگی¬های علمی برجسته زیر است. ۱-۲- ارتقاء آموزش، تربیت نیروی انسانی متبحر و پژوهشگر، و ظرفیت¬سازی از طریق: (الف) جلب همکاری نخبگان ایرانی مقیم داخل و خارج کشور؛ (ب) طراحی دوره¬های میان رشته¬ای جدید مورد نیاز کشور و بازنگری در برنامه¬های درسی و آموزشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط؛ (ج) پرورش دانشجویان و دانش¬پژوهان نخبه در دوره¬های تحصیلات تکمیلی (دکتری و پسا دکتری) ۲-۲- دستیابی به آخرین یافته¬های علمی و افزایش مشارکت در گسترش مرزهای دانش علوم پزشکی و اعتلای موقعیت علمی کشور در سطح منطقه و بین¬الملل، از طریق: (الف) تولید مقالات علمی در مرزهای دانش و انتشار آنها، و به عبارتی: تولید و مدیریت دانش فنی (ب) بررسی و پایش تحولات علمی در حوزه تخصصی ذیربط (ج) بسط روش¬های مناسب یادگیری، یاددهی، تحقیق و توسعه نرم¬افزارهای تخصصی در ارتباط با رشته¬های تخصصی مربوطه ۳-۲- مشارکت در توسعه همکاری¬های علمی و بین¬المللی از طریق: (الف) شرکت در کنفرانس¬ها، کارگاه¬های آموزشی و نیز دوره¬های تخصصی (ب) برگزاری کنفراس¬های علمی بین¬المللی، کارگاه¬های آموزشی و دوره¬های تخصصی با همکاری اساتید و محققان برجسته مقیم داخل و خارج از کشور (ج) مشارکت در اجرای پروژه¬های آموزشی، تحقیقات مشترک و پایه¬ریزی تحقیقات پیشرفته با همکاری مراکز علمی برجسته خارج از کشور (د) همکاری در برگزاری دوره¬های تحصیلات تکمیلی در رشته تخصصی و فوق¬تخصصی برای دانشجویان خارجی (هـ) تحقق عملیاتی مبادله نامه¬های همکاری با مراکز علمی خارجی همراه با فعالیت همسو ۴-۲- ایفاء نقش مدیریت راهبردی، در نظام سلامت کشور؛ ۵-۲- ارتباط مؤثر و هدفمند با سیاست¬گذاری¬های کلان کشور در زمینه علوم پزشکی، از طریق: (الف) شناسایی و تدوین نیازها و اولویت¬های آموزشی و تحقیقاتی (ب) فعالیت در زمینه توسعه و فناوری در راستای رشته¬ی تخصصی (ج) اجرای طرح¬های آموزشی - پژوهشی برای تولید و مدیریت دانش فنی، به منظور حل معضلات اساسی کشور در عرصه سلامت (د) مشارکت در تدوین استاندارها و راهنماهای بالینی (گاید لاین¬ها) با هماهنگی شورای سیاست-گذاری،  هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته¬های تخصصی ۶-۲- برقراری استقلال فرایند امور مالی و عملکردی قطب¬های علمی در دانشگاه¬ها دبیرخانه  قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران که از سال ۱۳۸۱ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان قطب علمی برگزیده شده است، در طول ۱۹ سال فعالیت خود در عرصه سلامت روان همواره بعنوان مرجع علمی - آموزشی و پژوهشی کشور فعالیت نموده و در طول این سال¬ها بعنوان مشاور مدیران، سیاست¬گذاران و قانون¬گذاران شناخته شده است مهم¬ترین اتفاق این سال¬ها ارتقاء جایگاه انستیتو روانپزشکی تهران به دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان است که موجب گردید جایگاه این قطب کشوری در حوزه آموزش ارتقاء یابد. نکته قابل توجه این است که این دانشکده از نظر نام، ساختار، تجمیع دوره¬های آموزشی و امکانات آموزشی بالینی و عرصه در نوع خود در سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مجموعه¬های آموزشی عالی کشور منحصر به فرد است و حتی در سطح منطقه نیز دانشکده¬ای با چنین ساختار و برنامه آموزشی وجود ندارد. قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی در حوزه سلامت روان، مرکز همکاری مشترک سازمان جهانی بهداشت در منطقه شرق مدیترانه می¬باشد و از این نظر جایگاه ویژه¬ای در تعامل با کشورهای منطقه دارد (WHO).