دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

بایگانی بخش فناوری اطلاعات

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,255 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ -

فناوری اطلاعات

کارشناس مسئول واحد فناوری اطلاعات : مهندس الهه خانی      پست الکترونیک:  khani.e[]iums.ac.ir شماره تماس:  ۶۳۴۷۱۲۶۸ کارشناس واحد فناوری اطلاعات: مهندس زهره حیدری پست الکترونیک:heidari.zo[]iums.ac.ir شماره تماس:  ۶۳۴۷۱۳۰۸ کارشناس واحد فناوری اطلاعات: مهندس غلامرضا بابائی پست الکترونیک: babaei.gr[]iums.ac.ir شماره تماس:  ۶۳۴۷۱۳۰۸