دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

بایگانی بخش معرفی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,537 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی

سر پرست معاونت اداری مالی   دکتر فرزاد قضایی پور ابرقویی تخصص: پزشک عمومی پست الکترونیک ghazaeipour.fiums.ac.ir: تلفن تماس: ۶۳۴۷۱۲۶۱     اعضای اداری و مالی آقای دکتر فرزاد قضایی پور ابرقویی: معاونت اداری مالی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتوروانپزشکی تهران اعضای امور مالی     خانم سارا تورانی:  سرپرست امور مالی   خانم مائده السادات شیرازی : صندوقدار   آقای علیرضا صالح : حسابدار   آقای مسلم نوری:  انباردار آقای محمد ندرتی: امین اموال اعضای امور اداری   آقای اقبال بنار : مسئول خدمات   آقای محمدرضا تفرشی:  کارپرداز   آقای مجید جهانی:  مسئول دبیرخانه     اعضای کارگزینی   خانم سکینه ذوالقدری مسئول کارگزینی کارگزین: مهدی سلیمانی متصدی امور دفتری و بایگانی: شیوا رفیع متصدی امور دفتری و بایگانی: ام البنین شعبانی