دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران- [اخبار پایگاه]
سخنرانی مشترک دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و مرکز تحقیقات سلامت معنوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/6 | 
سخنرانی مشترک دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و مرکز تحقیقات سلامت معنوی برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ سخنرانی مشترک دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و مرکز تحقیقات سلامت معنوی با عنوان “Coronavirus, Spirituality and Health” توسط پروفسور هارولد جی کونیگ استاد روانپزشکی سالمندان دانشگاه پزشکی دوک روز دوشنبه ششم مرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰به میزبانی دکتر سیدوحید شریعت استاد روانپزشک و رئیس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار خواهد شد.
این سخنرانی از لینک زیر قابل دسترسی است: همچنین از صفحه اینستاگرام دانشکده به آدرس tip.iums نیز قابل مشاهده است.
پروفسور هارولد جی کونیگ استاد روانپزشکی سالمندان دانشگاه پزشکی دوک می باشد. ایشان همچنین موسس و رئیس مرکز دین و الهیات دانشگاه دوک می باشد. تحقیقات ایشان در حیطه دین و معنویت و سلامتی از سالها پیش شروع شده و بصورت بین المللی ادامه یافته است و ایشان استاد افتخاری چندین دانشگاه در خارج امریکا می باشد. نتیجه تحقیقات ایشان  بیش از ۵۰۰ مقاله و بیش از۵۰ کتاب و ۱۰۰ فصل کتاب می باشد که از بین آنها میتوان به کتاب 
_is religion good for your health?
_ hand book of religion and health
اشاره کرد، که از کتابهای مرجع این حوزه می باشد.
ایشان علاقمند به معنویت در ادیان مختلف می باشد و مطالعات مختلفی در حیطه معنویت در دین مسحیت، یهود و اسلام دارد. نتایج تحقیقات ایشان از دهها برنامه رادیویی و تلویزیونی پخش شده است.
از جمله آثار ایشان کتاب اسلام و سلامت روان است که اخیرا توسط مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران ترجمه شده است.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.30035.104025.fa
برگشت به اصل مطلب