دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران)- [اخبار پایگاه]
برگزاری سخنرانی آنلاین دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و گروه روانپزشکی توسط دکتر جانزاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/13 | 


سخنرانی آنلاین دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و گروه روانپزشکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه سخنرانی روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری به صورت مجازی تشکیل شد.
در این جلسه دکتر آتوسا جانزاده،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص اینکه چرا به personalized medicine نیاز داریم؟ سخنرانی کرد.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران):
http://crtha.iums.ac.ir/find.php?item=35.30035.115828.fa
برگشت به اصل مطلب