دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران)- [اخبار پایگاه]
برگزاری جلسه کمیته مشورتی انتخاب مدیر گروه های آموزشی روانشناسی بالینی و بهداشت روان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 

جلسه کمیته مشورتی انتخاب مدیرگروه های آموزشی گروه روانشناسی بالینی و گروه بهداشت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور دکتر سیدوحید شریعت رئیس دانشکده، دکتر عباس رمضانی فرانی معاون آموزشی دانشکده، دکتر رضا آرزومندان معاون پژوهشی دانشکده، دکتر محمدباقر صابری زفرقندی نماینده معاون آموزشی دانشکده در سالن مدیریت دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان تشکیل شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران):
http://crtha.iums.ac.ir/find.php?item=35.30035.116536.fa
برگشت به اصل مطلب