دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران)- [اخبار پایگاه]
پخش جلسه زنده اینستاگرام توسط دکتر محمدرضا شالبافان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/20 | 

جلسات زنده اینستاگرام هر شب در هفته سلامت روان از صفحه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان پخش می گردد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتو روانپزشکی تهران؛ این پخش زنده توسط دکتر محمدرضا شالبافان روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع «نگرش به بیماران روانپزشکی در سینمای ایران و جهان» ساعت ۹ شب روز سه شنبه ۲۰ مهر ماه سال جاری از صفحه اینستاگرام دانشکده به آدرس tip.iums پخش شد.
میزبان این برنامه دکتر سید وحید شریعت استاد روانپزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران):
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.30035.123453.fa
برگشت به اصل مطلب