دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران)- [اخبار پایگاه]
برگزاری جلسه شورای دانشکده جهت معرفی رئیس جدید دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/9 | 

جلسه شورای دانشکده در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز یکشنبه نهم آبان ماه سال جاری با حضور دکتر سیدوحید شریعت رئیس سابق دانشکده، دکتر محمدرضا پیرمرادی رئیس جدید دانشکده، دکتر رضا آرزومندان معاون پژوهشی دانشکده، دکتر عباس رمضانی فرانی معاون آموزشی دانشکده، دکتر فرزاد قضائی پور معاون اداری مالی دانشکده و دکتر مهرداد کاظم زاده عطوفی معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده در سالن مدیریت دانشکده تشکیل شد.
در این جلسه به معرفی رئیس جدید دانشکده و بحث های مرتبط به آن پرداخته شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران):
http://crtha.iums.ac.ir/find.php?item=35.30035.124485.fa
برگشت به اصل مطلب