دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران)- معرفی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

  رئیس دانشکده :جناب آقای دکتر محمد رضا پیرمرادی
  رتبه علمی :استادیار
  پست الکترونیک :pirmoradi.mriums.ac.ir

  جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
  
مسئول دفتر
:سرکار خانم زهرا خلج            

کارشناس روانشناسی بالینی
پست الکترونیک :zhr_khalaj[]yahoo.com
 شماره تماس :۲۵-۲۴ ۶۶۵۰۹۰

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران):
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.39295.73392.fa
برگشت به اصل مطلب