دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران)- جلسات دفاع
برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه تکتم حیدری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/20 | 
برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه تکتم حیدری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی
جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه تکتم حیدری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز دوشنبه ۱۹ مهر ماه سال جاری به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر اسما عاقبتی (استادراهنما)، دکتر مسعود صالحی، دکتر فرشاد شیبانی، دکتر زهرا یداللهی (استاد مشاور)، دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی و دکتر علی‌اصغر اصغرنژاد فرید (اساتید داور) بودند.
در این جلسه پایان نامه ای با موضوع «نقش میانجی عوامل شخصیتی و روش¬های مقابله¬ای در رابطه میان سبک دلبستگی و تاب¬آوری در افراد مبتلا به افسردگی اساسی» بررسی شد.
در این پایان نامه آمده است: از آنجا که براساس پژوهش¬های گوناگون افراد مبتلا به اختلالات روانشناختی از جمله افسردگی دارای تاب¬آوری پایینی می¬باشند.
 در پژوهش حاضر تلاش بر آن بوده است که با استفاده از بررسی نقش میانجی¬گری عوامل شخصیتی و روش¬های مقابله¬ای، در ارتباط میان سبک¬های دلبستگی و تاب¬آوری به تبین بخشی از فرایندی بپردازیم که باعث میزان تاب¬آوری پایین در این افراد می¬شود. 
نتایج مطالعه بر ۱۱۵ بیمار مبتلا به افسردگی اساسی نشان دادند که احتمالا سبک¬های دلبستگی شکل گرفته در آن¬ها، با تاثیرگذاری بر تعدادی از عوامل شخصیتی که در این¬جا روان¬رنجوری و وظیفه¬شناسی بودند، منجر به تاب¬آوری پایین در آن¬ها شده¬اند.

خبرنگار: مریم مهربانی
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران):
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.48401.123410.fa
برگشت به اصل مطلب